Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zamknij i nie pokazuj więcej.

2013-11-06

Rozpoczynamy projekt POIG 6.1 "Paszport do eksportu"

                 

Marmat zaprasza do składania ofert handlowych na usługi doradcze zgodnie z załączonym zapytaniem:

 

 

 

Jasin, dnia 06.11.2013 r.

 

Dotyczy: Zapytanie ofertowe dotyczące usług doradczych w zakresie wyszukiwania i doboru partnerów na rynkach docelowych dla Przedsiębiorstwa Tworzyw Sztucznych MARMAT Sp. z o.o.

 

Organizator: Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych MARMAT Sp. z o.o.

Jasin, ul. Tulipanowa 9, 62-020 Swarzędz

 

Zwracamy się z prośbą o przedsatwienie oferty handlowej na następujące usługi doradcze:

1. Usługi doradcze w zakresie określenia, wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych:

- Litwa (XI 2013)

- Litwa (II 2014)

- Ukraina (VII 2014)

- Litwa (VIII 2014)

- Rosja (X 2014)

- Litwa (XI 2014)

- Litwa (II 2014)

- Litwa (V 2015)

- Ukraina (V 2015)

- Rosja (VII 2015)

 

2. Usługi w zakresie organizacji spotkań z wyselekcjonowanymi potencjalnymi partnerami hanlowymi:

- Litwa (XI-XII 2013)

- Litwa (II 2014)

- Ukraina (VII 2014)

- Litwa (VIII 2014)

- Rosja (X 2014)

- Litwa (XI 2014)

- Litwa (II 2014)

- Litwa (V 2015)

- Ukraina (V 2015)

- Rosja (VII 2015)

Usługi powinny obejmować:

 • kontakt z wyselekcjonowanymi potencjalnymi partnerami

 • uzgodnienie terminów spotkań, zakresu spotkań,

 • przygotowanie listy i terminarza spotkań z partnerami (w uzgodnieniu z Zamawiającym)

 • określenie trasy przejazdu i sposobu przejazdu

 • wybór hoteli na noclegi

 • nadzór nad przebiegiem wyjazdu (stały kontakt z pracownikami uczestniczącymi w spotkaniach oraz z firmami umówionymi na spotkania, rozwiązywanie ewentualnych problemów).

 

Potwierdzeniem realizacji usług 1 i 2 będzie raport wykonawcy, podsumowujący zrealizowane czynności, przedłożony Zamawiającemu po zakończeniu usług.

 

Usługi będą realizowane w oparciu o Plan Rozwoju Eksportu w ramach działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowtm PO IG 2007-2013.

 

Oferta na wykonanie Planu Rozwoju Eksportu powinna zawierać następujące informacje:

 1. datę przygotowania oferty

 2. okres ważności oferty

 3. nazwę i adres Oferenta, pieczęć firmową i podpis oferenta

 4. zakres usługi (minimalne elementy zawarte powyżej),

 5. cenę netto i brutto wykonania poszczególnych usług wymienionych powyżej, oraz cenę łączną

Oferty należy składać na załączonym Formularzu ofertowym.

 

Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria:

 1. Cena netto: 80 punktów

Kryterium ceny będzie oceniane wg wzoru:

 

Cena najniższa

--------------------------------- x 80 pkt = liczba punktów ocenianej oferty

Cena ocenianej oferty

 

 1. Doświadczenie oferenta w doradztwie eksportowym: 20%

Oceniane będzie doświadczenie ogółem związane ze zrealizowanymi przez oferenta zleceniami dotyczącymi doradztwa o charakterze eksportowym (pod uwagę będą brane następujące usługi: opracowane plany rozwoju rozwoju eksportu, zorganizowane misje gospodarcze, zrealizowane usługi promocji podczas zagranicznych imprez targowo-wystawienniczych, wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach zagranicznych, organizacja spotkań z partnerami zagranicznymi).

Podstawę przyznania punktów stanowić będzie wykaz zrealizowanych usług, z podaniem nazwy usługi, nazwy klienta oraz terminu realizacji usługi

Kryterium będzie oceniane wg wzoru:

 

Badana liczba zrealizowanych usług eksportowych

------------------------------------------------------------------------------- x 20 pkt = liczba pkt ocenianej oferty

Największa liczba usług eksportowych wśród złożonych ofert

 

Zwycięzcą zostanie Oferent, którego oferta zdobędzie najwyższą liczbę punktów po zsumowaniu punktacji we wszystkich kryteriach.

 

Termin składania ofert: do 13 listopada 2013 r. – osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną:

Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych Marmat sp. z o.o.,

Jasin, ul. Tulipanowa 9, 62-020 Swarzędz

e-mail: marmat@marmat.com.pl

Osoba do kontaktu: Marek Manikowski, tel. 61 817-33-83
 

Formularz do pobrania

Aktualności
2019-01-07
Szanowni Klienci Informujemy iż wprowadziliśmy do oferty rury kielichowane typ RLm 18 i 22 w kolorze szarym wraz z osprzętem.
2018-10-29
Szanowni Klienci, informujemy że dnia 2.11.2018 firma Marmat będzie nieczynna
2018-10-29
W dniach 30 - 31.10.2018 w firmie Marmat będzie inwentaryzacja, wysyłki będą realizowane po 5.11.2018
2018-03-12
Drodzy Klienci   Zapraszamy  do odwiedzenia naszego stoiska Light & Building 2018 - Hala 9, Stoisko E54...
2018-02-27
Szanowni Klienci Informujemy iż od 1.04.2018 nastąpi regulacja cen P.T.S. Marmat Sp. z o.o.