Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zamknij i nie pokazuj więcej.

2014-09-29

Marmat zaprasza do składania ofert dotyczących zorganizowania zagranicznych misji gospodarczych dla Przedsiębiorstwa Tworzyw sztucznych MARMAT Sp. z o.o. zgodnie z załączonym zapytaniem:

 

 

 

Jasin, dnia 29.09.2014 r.

 

Dotyczy: Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania zagranicznych misji gospodarczych dla Przedsiębiorstwa Tworzyw Sztucznyc MARMAT Sp. z o.o.

 

Organizator:   Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych MARMAT Sp. z o.o.

 

Jasin, ul. Tulipanowa 9, 62-020 Swarzędz

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zorganizowanie misji gospodarczych połączonych ze zwiedzaniem targów, dla 2 osób z PTS MARMAT, do następujących krajów:

·Chiny (targi „16th DMP China Dongguan International Plastics, Packaging & Rubber Exhibition”), termin wyjazdu listopad 2014 (6 dni),

·Włochy (targi PLAST, Mediolan), termin wyjazdu maj 2015 (3 dni).

 

Usługi będą realizowane w oparciu o Plan Rozwoju Eksportu w ramach działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym PO IG 2007-2014.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa organizacji każdej z misji powinna obejmować:

·wybór hoteli na noclegi w pobliżu miejsca odbywania się targów

·określenie trasy przejazdu/przelotu, pomoc w wyborze środka transportu

·organizacja programu pobytu, w tym zwiedzania targów, uwzględniająca zaplanowane przez Zamawiającego spotkania z potencjalnymi rozmówcami

·nadzór nad przebiegiem wyjazdu (stał kontakt z pracownikami uczestniczącymi w misji i rozwiązywanie ewentualnych problemów)

 

Oferta na wykonanie Planu Rozwoju Eksportu powinna zawierać następujące informacje:

1. datę przygotowania oferty

2. okres ważności oferty

3. azwę i adres Oferenta, pieczęć firmową i podpis oferenta

4. akres usługi (minimalne elementy zawarte powyżej),

5. cenę netto i brutto wykonania poszczególnych usług wymienionych powyżej, oraz cenę łączną

 

Oferty należy składać na załączonym Formularzu ofertowym.

Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria:

1. Cena netto: 80 punktów

Kryterium ceny będzie oceniane wg wzoru:

    Cena najniższa

_______________________________________   x 80 pkt = liczba punktów ocenianej oferty

   Cena ocenianej oferty

2. Doświadczenie oferenta w doradztwie eksportowym: 20%

Oceniane będzie doświadczenie ogółem związane ze zrealizowanymi przez oferenta zleceniami dotyczącymi doradztwa o charakterze eksportowym (pod uwagę będą brane następujące usługi: opracowane plany rozwoju eksportu, zorganizowane misje gospodarcze, zrealizowane usługi promocji podczas zagranicznych imprez targowo-wystawienniczych, wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach zagranicznych, organizacja spotkań z partnerami zagranicznymi).

Podstawę przyznania punktów stanowić będzie wykaz zrealizowanych usług, z podaniem nazwy usługi, nazwy klienta oraz terminu realizacji usługi

Kryterium będzie oceniane wg wzoru:

   Badana liczba zrealizowanych usług eksportowych

_________________________________________   x 20 pkt = liczba pkt ocenianej oferty

  Największa liczba usług eksportowych wśród złożonych ofert

 

Zwycięzcą zostanie Oferent, którego oferta zdobędzie najwyższą liczbę punktów po zsumowaniu punktacji we wszystkich kryteriach.

 

Termin składania ofert: do 8 października 2014 r. – osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną:

Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych Marmat sp. z o.o.,

Jasin, ul. Tulipanowa 9

62-020 Swarzędz

e-mail: marmat@marmat.com.pl

Osoba do kontaktu: Marek Manikowski, tel. 61 817-33-83


Formularz do pobrania

Aktualności
2019-01-07
Szanowni Klienci Informujemy iż wprowadziliśmy do oferty rury kielichowane typ RLm 18 i 22 w kolorze szarym wraz z osprzętem.
2018-10-29
Szanowni Klienci, informujemy że dnia 2.11.2018 firma Marmat będzie nieczynna
2018-10-29
W dniach 30 - 31.10.2018 w firmie Marmat będzie inwentaryzacja, wysyłki będą realizowane po 5.11.2018
2018-03-12
Drodzy Klienci   Zapraszamy  do odwiedzenia naszego stoiska Light & Building 2018 - Hala 9, Stoisko E54...
2018-02-27
Szanowni Klienci Informujemy iż od 1.04.2018 nastąpi regulacja cen P.T.S. Marmat Sp. z o.o.