Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zamknij i nie pokazuj więcej.

2015-02-12

PTS Marmat zaprasza do składania ofert handlowych dotyczącycych kompleksowego wykonania zabudowy stoiska na targach

"ELEKTRO – EXPO 2015", ROSJA zgodnie z załączonym zapytaniem:

Projekt POIG 6.1 "Paszport do eksportu"

Jasin, dnia 12.02.2015

 

ZAPYTANIE OFERTOWE!

PTS Marmat zaprasza do składania ofert handlowych dotyczących wynajmu powierzchni i kompleksowego wykonania zabudowy stoiska (projekt i zabudowa) oraz obsługi stoiska na targach "ELEKTRO – EXPO 2015", ROSJA zgodnie z załączonym zapytaniem:

Dotyczy: Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu powierzchni i kompleksowego wykonania zabudowy stoiska (projekt i zabudowa) oraz obsługi stoiska na targach "ELEKTRO – EXPO 2015"  dla Przedsiębiorstwa Tworzyw Sztucznych MARMAT Sp. z o.o.

Organizator: Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych MARMAT Sp. z o.o. Jasin, ul. Tulipanowa 9, 62-020 Swarzędz

                           

Przedmiot i zakres zamówienia:

 1. Wynajem powierzchni wystawienniczej o pow. 9m² podczas targów ELEKTRO 2015 (Moskwa), preferowana lokalizacja Hala Forum w terminie 8-11.06.2015
 2. Projekt oraz wykonanie zabudowy powierzchni stoiska targowego o pow. 9 m² podczas targów ELEKTRO 2015 (Moskwa), preferowana lokalizacja Hala Forum w terminie 8-11.06.2015
 3. Zapewnienie obsługi technicznej stoiska: wynajęcie hostessy podczas targów ELEKTRO 2015 (Moskwa) w terminie 8-11.06.2015
 4. Transport eksponatów oraz elementów zabudowy, odprawa celna wraz z ubezpieczeniem i kosztami spedycji

Wynajem zabudowy powierzchni wystawienniczej zawierającej:

 • wykonanie projektu zabudowy stoiska szeregowego o powierzchni 9m² ( 3m x 3m) i jego wizualizację
 • wykonanie zabudowy zgodnie z projektem w kolorach firmowych
 • wyposażenie stoiska w meble (1 stolik + 4 krzesła, lada recepcyjna, 1 krzesło barowe (hoker), szafka zamykana na klucz, wykładzina, kosz na śmieci          
 •  wykonanie oświetlenia na stoisku
 • wykonanie liternictwa na stoisku, grafiki (zdjęcia wyrobów, logo i nazwa firmy)
 • montaż i demontaż elementów zabudowy
 • podłączenie prądu o mocy dostosowanej do potrzeb realizacji projektu

Zabudowa powinna zostać opatrzona wizualizacją graficzną, związaną z dofinansowaniem projektu ze środków UE (zgodnie z art. 8 i 9 Rozporządzenia nr 1828/2006).

Termin wykonania i dostarczenia zamówienia: montaż 3 dni przed datą rozpoczęcia targów (5.06.2015) i demontaż 1 dzień po zakończeniu targów (12.06.2015).

Oferta powinna zawierać następujące informacje:

 1. Datę przygotowania oferty,
 2. Okres ważności oferty,
 3. Nazwę i adres Oferenta, pieczęć firmową i podpis oferenta,
 4. Zakres usługi (minimalne elementy zawarte powyżej),
 5. Cenę netto i brutto wykonania poszczególnych usług wymienionych powyżej,
 6. Łączną cenę netto i brutto.
 7. Termin płatności
 8. Wysokość wymaganej zaliczki

Oferty należy składać na załączonym Formularzu ofertowym.

Kryteria dopuszczające:

 • Oferent zobowiązany jest do przedłożenia minimum 1 referencji o wykonaniu stoiska na targach  międzynarodowych
 • Kolorystyka zgodna z kolorystyką pozostałych materiałów promocyjnych firmy Marmat

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Warunkiem przyjęcia ofert jest zaakceptowanie przez Zamawiającego projektu graficznego stoiska.

Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o kryterium punktowe:

1.    Cena: 80%

                   Najniższa cena

   ________________________   x    80

                    Badana cena

2. Wymagana zaliczka: 10 pkt.

·       zaliczka powyżej 5% wartości zamówienia – 0 pkt.

·       zaliczka do 5% wartości zamówienia – 10 pkt.

3. Termin płatności faktury końcowej (rozliczającej): 10 pkt.

·       do 7 dni od dnia wystawienia faktury- 0 pkt.

·       30 dni od dnia wystawienia faktury - 5 pkt.

·       60 dni i więcej od dnia wystawienia faktury – 10 pkt.

Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez Oferenta w kryteriach 1-3. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.

Z Wykonawcą, którego oferta uzyska najwyższą sumę punktów w ocenie łącznej, zostanie zawarta  umowa na realizację projektu objętego niniejszym zapytaniem ofertowym.

Termin składania ofert: do 20 lutego 2015 r. – osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną:

Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych Marmat sp. z o.o.,

Jasin, ul. Tulipanowa 9,

62-020 Swarzędz

e-mail: marmat@marmat.com.pl

Osoba do kontaktu: Marek Manikowski, tel. 61 817-33-83

Formularz do pobrania

Aktualności
2019-01-07
Szanowni Klienci Informujemy iż wprowadziliśmy do oferty rury kielichowane typ RLm 18 i 22 w kolorze szarym wraz z osprzętem.
2018-10-29
Szanowni Klienci, informujemy że dnia 2.11.2018 firma Marmat będzie nieczynna
2018-10-29
W dniach 30 - 31.10.2018 w firmie Marmat będzie inwentaryzacja, wysyłki będą realizowane po 5.11.2018
2018-03-12
Drodzy Klienci   Zapraszamy  do odwiedzenia naszego stoiska Light & Building 2018 - Hala 9, Stoisko E54...
2018-02-27
Szanowni Klienci Informujemy iż od 1.04.2018 nastąpi regulacja cen P.T.S. Marmat Sp. z o.o.