Strona poświęcona Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oficjalna strona UE

O programie

„Opracowanie znacząco udoskonalonego produktu – innowacyjnej gładkiej trójwarstwowej rury do paszociągów”

Projekt polega na opracowaniu we współpracy z jednostką naukową technologii wytwarzania nowatorskiej rury trójwarstwowej z masy

plastycznej na bazie PCW modyfikowanej napełniaczami lignocelulozowymi i mineralnymi, z możliwością zastosowania recyclatów z

różnych źródeł oraz wytworzenie prototypowego produktu i przetestowanie jego właściwości.


Kwota wydatków kwalifikowalnych: 4 417 974,37 zł

Kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich: 3 359 117,58 zł

- na badania przemysłowe: 2 833 331,86 zł


- na prace rozwojowe: 525 785,72 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.